Tổng hợp mẫu văn bản Nghiên cứu khoa học 

Mẫu văn bản Nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở và cấp Đại học Thái Nguyên

https://drive.google.com/file/d/0BydARvfj6q0IRVplN2lxV3FRUms/view?usp=sharing

Mẫu văn bản Nghiên cứu khoa học cấp Sinh viên

https://drive.google.com/file/d/0BydARvfj6q0IQjA2MWRRbWxlams/view?usp=sharing

Mẫu văn bản Seminar

https://drive.google.com/file/d/0BydARvfj6q0IOFhNakZ3blJ6WjA/view?usp=sharing

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn