Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo KHCN ICTU lần thứ 2

Thông báo số 187/TB-ĐH CNTT&TT của Hiệu trưởng nhà trường về kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo KHCN ICTU lần thứ 2.

Các sinh viên muốn tham gia cuộc thi liên hệ với giáo viên hướng dẫn và CLB Kĩ thuật của khoa để sớm hoàn thiện hồ sơ. Chi tiết về thông báo đã được đăng tải lên website của trường theo đường dẫn phía dưới.

Lưu ý: Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ tham dự cuộc thi bắt đầu từ 01/06 đến hết 10/06/2017.

http://www.ictu.edu.vn/thong-bao/3081-thong-bao-ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-sang-tao-khoa-hoc-cong-nghe-ictu-lan-ii.html

Check Also

THÔNG TIN TUYỂN SINH DỰ KIẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Mã trường DTC 1. Phương thức xét tuyển (Nhà trường thực hiện 02 phương thức …

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn