Thông báo Chương trình thực tập tại Công ty Murata kogyo – Nhật Bản

          Các bạn sinh viên năm cuối có nhu cầu thực tập ở nước ngoài có thể tìm hiểu, sau đó lập danh sách và báo lại cho giáo viên chủ nhiệm. Chương trình thực tập dự kiến kéo dài trong 6 tháng chắc chắn sẽ là cơ hội tốt cho các bạn học tập và trải nghiệm. 

Thông báo Chương trình thực tập tại công ty Mutara Kogyo – Nhật Bản

Check Also

THÔNG TIN TUYỂN SINH DỰ KIẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Mã trường DTC 1. Phương thức xét tuyển (Nhà trường thực hiện 02 phương thức …

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn