Công đoàn Khoa

 1. Giới thiệu Công đoàn khoa Công nghệ Tự động hóa– Tên đơn vị: Công đoàn Khoa Công nghệ Tự động hóa thuộc Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  – Địa chỉ: Phòng 211 – Tòa nhà C1 – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Xã Quyết Thắng – Tp. Thái Nguyên.

  Quá trình hình thành và phát triển:

  Công đoàn Khoa Công nghệ Tự động hóa là công đoàn bộ phận thuộc công đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.

  Kể từ khi được thành lập đến nay Công đoàn Khoa Công nghệ Tự động hóa liên tục phát huy truyền thống, đạo lí của dân tộc: “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”… Tham gia hiệu quả các cuộc vận động, ủng hộ, quyên góp và hưởng ứng các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực đúng với chủ trương của Công đoàn cấp trên.

  Công đoàn Khoa Công nghệ Tự động hóa phối hợp với chính quyền, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào cho CBVC trong đơn vị, tham gia, hưởng ứng và đạt thành tích cao trong các hoạt động văn nghệ, TDTT toàn trường; Luôn quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của CBVC trong đơn vị.

  Ngày 01 tháng 11 năm 2015, Công đoàn bộ phận Khoa Công nghệ Tự động hóa đã tổ chức Hội nghị Công đoàn khoa CNTĐH giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017.

  Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết về công tác Công đoàn khoa CNTĐH giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017, báo cáo đã tổng kết những thành tích, kết quả mà Công đoàn đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế còn tồn tại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất dự thảo phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn trong các năm tiếp theo (2015 – 2017).

  Hội nghị cũng đã bầu ra được ban chấp hành Công đoàn Bộ phận Khoa CNTĐH nhiệm kỳ 2012 – 2015, giai đoạn 2015 – 2017 gồm 3 đồng chí:

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOAI EMAIL
  1 Nguyễn Thị Thu Hiền Chủ tịch 0972208032 nthienedu@gmail.com
  2 Phạm Thị Hồng Anh Phó chủ tịch 0985504561 honganhtnvn@gmail.com
  3 Lê Thị Thu Huyền Ủy viên 0915812587 ltthuyen@ictu.edu.vn

   

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn