Đoàn Thanh Niên

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA

 1. Giới thiệu

Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Công nghệ Tự động hóa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ Tự động hóa, Chi ủy khoa Công nghệ Tự động hóa, có chức năng lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong khoa Công nghệ Tự động hóa.

Liên chi Đoàn khoa Công nghệ Tự động hóa được thành lập năm 2011, đã trải 03 kỳ đại hội. Đến nay Liên chi đoàn gồm có 13 chi đoàn trực thuộc bao gồm khoảng 600 đoàn viên, với sự điều hành hoạt động của Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa.

Cơ cấu tổ chức của Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa gồm:

STT Họ Và Tên Chức vụ SĐT Mail
1 Lê Hồng Thu – Bí thư liên chi

– Ủy viên BCH Đoàn trường

0979270291 hongthuk44kd5@gmail.com
2 Vũ Thạch Dương – Phó Bí thư liên chi 0978896968 duong.dktd@gmail.com
3 Trần Văn Dũng – Ủy viên 01674695366 vandungdhktcn@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hiền – Ủy viên 0974747961 nguyenhien2390tn@gmail.com
5 Bùi Xuân Dương – Ủy viên 0963 803 693 duongmoclao@gmail.com
6 Dương Mạnh Hùng – Ủy viên 01696614337 manhhungict13@gmail.com
7 Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên 0979968419 nguyenthang1196bn@gmail.com

Các chi đoàn trực thuộc

STT Chi đoàn Bí thư SĐT Bí thư Mail
1 CBGD Đỗ Thị Mai 0966 643 949 dtmai@ictu.edu.vn
2 ĐKTĐ – K11A Nông Ngọc Thùy 0963 109 154 lifenew365@gmail.com
3 CNTĐH –K12A Lê Duy Hoàng 0984 947 495 ldhoang.ictu@gmail.com
4 CNTĐH– K12B Vũ Đức Thế 01657 624 966 fcth3no1@gmail.com
5 CNTĐH– K13A Phí Văn Cần 01696137731 phican2002@gmail.com
6 CNTĐH– K14A Bùi Xuân Dương 0963 803 693 duongmoclao@gmail.com
7 CNTĐH– K14B Trần Tiến Dũng 01699899003 tiendung2996.ictu@gmail.com
8 KTĐ-ĐT-K11A Hoàng Đức Giang 01652447680 hoangducgiang.ictu@gmail.com
9 CNKTĐ-ĐTK12A Nguyễn Thị Tân 01694281343 k12.tannguyen@gmail.com
10 Đ-ĐT-OTO-K12A Dương Đức Anh 01678277726 duongducanhk12@gmail.com
11 KTĐ-ĐT-K13A Dương Mạnh Hùng 01696614337 manhhungict13@gmail.com
12 KTĐ-ĐT-K14A Nguyễn Văn Thắng 0979968419 nguyenthang1196bn@gmail.com
13 KTĐ-ĐT-K14B Đào Văn Hải 0943196870 daohai270397@gmail.com

 

 1. Chức năng

Tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục lối sống cho đoàn viên thanh niên trong khoa.

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần, góp phần tập hợp, thu hút và định hướng giá trị cho đoàn viên thanh niên trong khoa.

Tham gia xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở, bồi dưỡng phát triển Đảng trong đoàn viên.

“Liên chi đoàn khoa Công nghệ Tự động hóa” là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Chi bộ khoa Công nghệ Tự động hóa, Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, thường xuyên bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho Đảng bộ; lực lượng kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhà nước giao cho nhà trường, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện về mọi mặt cho đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; là bộ phận đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

 1. Nhiệm vụ:

Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa có nhiệm vụ chủ yếu sau:

 1. Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu mỗi nhiệm kỳ thông qua.
 2. Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa có nhiệm vụ thảo luận và quyết định việc chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước, các quy định của nhà trường, nghị quyết của Đoàn cấp trên và nghị quyết của “Đại hội Đại biểu đoàn khoa” trong suốt nhiệm kỳ.
 3. Tham mưu tư vấn cho Ban chấp hành Đoàn trường và Ban chủ nhiệm khoa trong các phong trào thanh niên, xung kích, tình nguyện.
 4. Xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kỳ, cả năm học. Đồng thời theo dõi, kiểm tra và uốn nắn kịp thời để đạt kết quả cao nhất.
 5. Xét duyệt, quyết định kỷ luật đoàn viên, giải quyết các khiếu nại của đoàn viên trong liên chi.
 6. Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa ra quyết định giới thiệu đối tượng kết nạp Đảng cho các đoàn viên và gửi về Đoàn trường theo yêu cầu.
 7. Chỉ đạo và quản lý hoạt động của các chi đoàn trong Khoa, tham mưu thiết kế các hoạt động bổ ích, thiết thực cho đoàn viên.
 8. Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa chuẩn bị về nội dung và nhân sự cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ sau.
 9. Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của các chi đoàn, các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc học tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.
 10. Một số hoạt động do Đoàn thanh niên khoa Công nghệ Tự động hóa tổ chức.

Tham gia Festival Sinh viên ICTU

Giải bóng đá khoa Công nghệ Tự động hóa nhằm góp phần nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và gắn kết tình cảm giữa các đoàn viên trong Liên chi đoàn.

Tham gia hoạt động tình nguyện mùa hè xanh

Tham gia các hoạt động tư vấn xúc tiến tuyển sinh tại các trường THPT kết nghĩa.

 

 

 

Check Also

THÔNG TIN TUYỂN SINH DỰ KIẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Mã trường DTC 1. Phương thức xét tuyển (Nhà trường thực hiện 02 phương thức …

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn