Lịch chấm Đồ án tốt nghiệp lớp ĐHCQ K11

Nhấn  vào link phía dưới để xem chi tiết lịch chấm Đồ án tốt nghiệp ĐH CQ K11 

https://drive.google.com/open?id=0BydARvfj6q0IcFg3N05UNnhNa0dfenZ3M3pjdUtlRmI0SzVr

Check Also

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

Thông tin ngành và chỉ tiêu tuyển sinh TT Mã ngành Tên ngành đào tạo …

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn