Chi bộ đảng

CHI ỦY CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA

TS. Nguyễn Duy Minh – Bí thư chi bộ

Ths. Lê Văn Chung – Phó bí thư chi bộ

Ths.Phạm Thị Hồng Anh – Chi ủy viên chi bộ

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN  CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc ĐV là SV Trình độ chuyên môn Trình độ LLCT Đi học nước ngoài
Nam Nữ TS ThS ĐH, CĐ T.

cấp

Cao cấp T.

cấp

Sơ cấp
1 Nguyễn Duy Minh 1972   Kinh   x         x    
2 Lê Văn Chung 1984   Kinh     x         x  
3 Trịnh Thúy Hà   1980 Kinh     x         x  
4 Phạm Đức Long 1955   Kinh   x         x    
5 Đặng T. Loan Phượng   1984 Kinh     x         x  
6 Nguyễn Công Khoa 1982   Kinh     x         x  
7 Nguyễn Thị Thu Hiền   1978 Kinh     x         x  
8 Vũ Thị Oanh   1988 Sán dìu     x         x  
9 Bùi Tuấn Anh 1988   Kinh     x         x  
10 Phạm Thị Hồng Anh   1986 Kinh     x         x  
11 Nguyễn T.Thanh Bình   1973 Kinh   x       x      
12 Nguyễn Đắc Lập 1992   Kinh x             x  
13 Trần thị Tuyết   1992 Kinh x             x  
14 Dương Ngọc Vượng 1992   Kinh x             x  
15 Đỗ Thị Mai   1987 Kinh     x         x  
16 Hoàng Thị Thương   1987 Kinh       x       x  

 

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn