Văn phòng khoa

Địa chỉ: Phòng  320 Nhà C1 – Trường Đại  học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Số điện thoại: 02803 904 395

Mail: Khoa cntdh@ictu.edu.vn

 Cán bộ văn phòng Khoa:

STT Hình ảnh Họ và tên Thông tin cá nhân
1  

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Trợ lý Khoa về công tác đào tạo

Điện thoại: 0972208032

Email: nthienedu@gmail.com

2   ThS. Lê Thị Thu Huyền Chức vụ: Trợ lý Khoa về công tác đào tạo

Điện thoại: 0915812587

Email:ltthuyen@ictu.edu.vn

3   Th.S Vũ Thị Oanh Chức vụ: Trợ lý Khoa về Khảo Thí và ĐBCL

Điện thoại: 0962067222

Email:vtoanh@ictu.edu.vn

4   Th.S Đặng Văn Ngọc Chức vụ: Trợ lý Khoa về công tác NCKH

Điện thoại: 01689964729

Email:dangvanngocdktdk7a@gmail.com

5   ThS. Phạm Thị Hường Chức vụ: Chuyên viên về công tác đào tạo

Điện thoại: 0978961395

Email: Phamhuongktmt@gmail.com

6   ThS. Trần Dạ Thảo Chức vụ: Chuyên viên về công tác đào tạo

Điện thoại: 0978413669

Email: Dathao.qlgd@gmail.com

7   CN. ĐinhThị Liễu Chức vụ: Chuyên viên về công tác HSSV

Điện thoại: 0915104607

 Email:dinhnguyenlieu80@gmail.com

8   CN. Quách Thị Hải Lý Chức vụ: Chuyên viên về công tác HSSV

Điện thoại: 0914496690

Email:qthly@ictu.edu.vn

 

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn