Danh sách Giới thiệu thành viên Hội đồng kiểm tra tiến độ Đồ án Tốt nghiệp ĐHCQ K11

 

 

 

 

Nhấn vào link để tải danh sách dưới dạng file excel.

Lưu ý: Có tất cả 3 Sheet liệt kê danh sách cho 3 hội đồng.

https://drive.google.com/open?id=0BydARvfj6q0ITnBiVlFYUEdfeTA2OFVVX19iQ3lGbGR0d1BJ

Check Also

THÔNG TIN TUYỂN SINH DỰ KIẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Mã trường DTC 1. Phương thức xét tuyển (Nhà trường thực hiện 02 phương thức …

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn