TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

Thông tin ngành và chỉ tiêu tuyển sinh TT Mã ngành Tên ngành đào tạo Chỉ tiêu Tổ hợp/mã tổ hợp môn xét tuyển(áp dụng cho 2 phương thức xét tuyển điểm thi và học bạ) – Ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư 1 52480201 Công nghệ thông tin 260 1. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) 3. Toán, Lý, Hóa (A00) 4. Toán, Văn, Hóa (C02) 2 52480101 Khoa học máy tính 50 3 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 60 4 52480103 Kỹ thuật phần mềm 150 5 52480104 Hệ thống thông tin 50 6 52480299 An toàn thông tin 60 7 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện, điện tử ô tô) 100 1. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) 3. Toán, Lý, Hóa (A00) …

Read More »

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn