Khoa học

Thông báo kết quả xét chọn ý tưởng Cuộc thi sáng tạo KHCN ICTU lần thứ 2

          Thông báo số 223/TB-ĐHCNTT&TT về Kết quả xét chọn lần 1 ý tưởng tham dự cuộc thi Sáng tạo Khoa học, Công nghệ ICTU lần thứ 2. Đề nghị các tác giả  chuẩn bị cho vòng tiếp theo Vòng trình bày ý tưởng trước Hội đồng.Vòng trình bày trước Hội đồng sẽ diễn ra vào ngày 01/08/2017. (Nhấn vào link phía dưới để xem chi tiết thông báo) Thông báo kết quả xét chọn Cuộc thi sáng tạo KHCN ICTU lần thứ 2

Read More »

Nội dung tóm tắt các seminar tháng 12 năm 2015

  Tháng 12 năm 2015 Khoa Công nghệ Tự động hóa có 4 Seminar do các đồng chí: Phạm Hồng Anh, Vũ Thị Oanh, Nguyễn Xuân Kiên và Hoàng Thị Thương trình bày. Dưới đây là tóm tắt các nội dung của các Seminar trên. https://drive.google.com/file/d/0BydARvfj6q0IVk05UGlOME8yLUJURS1XMUNKODhuX2ZWQS1v/view?usp=sharing

Read More »

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn