Hợp tác

Thông báo Chương trình thực tập tại Công ty Murata kogyo – Nhật Bản

          Các bạn sinh viên năm cuối có nhu cầu thực tập ở nước ngoài có thể tìm hiểu, sau đó lập danh sách và báo lại cho giáo viên chủ nhiệm. Chương trình thực tập dự kiến kéo dài trong 6 tháng chắc chắn sẽ là cơ hội tốt cho các bạn học tập và trải nghiệm.  Thông báo Chương trình thực tập tại công ty Mutara Kogyo – Nhật Bản

Read More »

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn