Đề tài

Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SINH VIÊN Năm 2015 STT           Tên đề tài           Chủ nhiệm đề tài Thành viên tham gia      1 Thiết kế giao diện module thực hành hệ F-D ghép nối với máy tính             Đỗ Viết Thương        2 Xây dựng chương trình nhận dạng khuôn mặt sử dụng thư viện Emgu CV.          Nguyễn Thành Công        3 Điều khiển chuột máy tính bằng Webcam.              Phạm Đức Tuấn  

Read More »

Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ Năm 2015 STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thành viên tham gia 1 Nghiên cứu, xây dựng, gia công, chế tạo bộ KIT thực hành thí nghiệm ứng dụng PLC ZEN Vũ Thạch Dương Nguyễn Xuân Kiên 2 Điều khiển dự báo thích nghi điều khiển mức chất lỏng bằng mô hình mờ Lê Thị Thu Huyền   3 Bám mục tiêu di động sử dụng bệ Pan/Tilt stereo camera Lê Văn Chung  

Read More »

Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Thái Nguyên

  DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thành viên tham gia 1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tự động sản phẩm thép cây trong nhà máy cán thép cỡ lớn Phạm Đức Long   2 Nghiên cứu một số thuật toán điều khiển robot di động trên cơ sở dử dụng thông tin hình ảnh. Lê Văn Chung  

Read More »

Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM STT MÃ ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THỜI GIAN THỰC HIỆN BẮT ĐẦU KẾT THÚC 2004 1 B2004-05-05TĐ Nghiên cứu chế tạo thiết bị recorder phục vụ cho thu thập số liệu tự động. Gắn kết hoạt động của các recorder trong hệ SCADA ThS. Phạm Đức Long Khoa Công nghệ Tự động hóa   2004 2005 2 B2004-05-03 Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin và bảo mật thụng tin trong dữ liệu đa phương diện ThS. Nguyễn Văn Tảo Khoa Công nghệ Tự động hóa   2004 2005 2008 1 B2008-TN07-03 Nghiên cứu mạng nơron tế bào CNN, máy tính vạn năng tương tự – logic CNN-UM ứng dụng xử lý ảnh tốc độ cao ThS. Phạm Đức Long Khoa Công nghệ Tự động hóa – …

Read More »

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn