Các bộ môn trực thuộc

Bộ môn Công nghệ và thiết bị Tự động hóa

Văn phòng Bộ môn:  Phòng 211 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT  Điện thoại: 0280 3 904 359  E-mail:  ……………..             TS. Nguyễn Duy Minh                     Trưởng Bộ môn                      ThS. Đỗ Thị Mai                     Phó Trưởng Bộ môn               Nhiệm vụ. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học chuyên ngành thuộc nhóm ngành Thiết bị điện, điều khiển; Kỹ thuật lập trình công nghiệp; Tự động hóa quá trình sản xuất; thuộc các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông;  Bộ môn đảm nhận trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn sinh viên thực tập, làm đồ án tốt nghiệp; …

Read More »

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn