Bộ môn Kỹ thuật đo lường và điều khiển

Bộ môn Kỹ thuật Đo lường và Điều khiển

Bộ môn: Kỹ thuật Đo lường và Điều khiển Tên tiếng anh: Measuring and Control Engineering Văn phòng bộ môn: C1-211 Điện thoại: 0280 3 904 359 Email: bmktdlvadk_khoacntdh@googlegroups.com   TS. Lê Hùng Linh Trưởng Bộ môn Th.s Lê Văn Chung Phó Trưởng Bộ môn 1.Chức năng, nhiệm vụ. a. Là một bộ môn thuộc Khoa Công nghệ Tự động hóa, đào tạo sinh viên đại học chính quy, liên thông, cao đẳng, Bộ môn chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các môn học chuyên ngành về hệ thống đo lường, giám sát và điều khiển trong các hệ thống tự động hóa. b. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học và lĩnh vực Đo lường và điều khiển tự động được khoa giao. c. Nghiên cứu cải tiến …

Read More »

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn