Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Điện – Điện Tử

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Văn phòng Bộ môn: Phòng 211 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT  Điện thoại: ………….  E-mail:  …………….. TS. Dương Chính Cương Trưởng Bộ môn ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Trưởng Bộ môn 1. Nhiệm vụ.  Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,..thuộc các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông; Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu, Bộ môn còn thiết kế, chế tạo và ứng dụng các mạch điện tử và hệ thống nhúng. 2. Hướng nghiên cứu của bộ môn –  Nghiên cứu các phương pháp điều khiển hiện đại để ứng dụng vào các hệ thống cụ thể. – Nghiên cứu các hệ thống chuyển đổi …

Read More »

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn