Bộ môn Robot và Công nghệ Ôtô

Văn phòng Bộ môn: Phòng 211 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

 Điện thoại: ………….

 E-mail:  ……………..

ThS. Trần Trung Dũng

Phó Trưởng Bộ môn

  1. Nhiệm vụ.

Bộ môn có nhiệm vụ tập trung vào công tác giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ Robot, công nghệ ô tô, cơ điện tử…thuộc các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông; Bên cạnh công tác giảng dạy bộ môn tập trung nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan để thiết kế, chế tạo các sản phẩm ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, sinh hoạt và sản xuất.

Cụ thể Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

  • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học thuộc chương trình mà bộ môn quản lý trong kế hoạch giảng dạy chung của khoa, của trường.
  • Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và trường giao.
  • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức dự giờ, đăng ký danh hiệu giảng viên dạy giỏi, tổ chức các hoạt động học thuật, hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường.
  • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên của bộ môn; định kỳ đánh giá CBGV của bộ môn thông qua các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và giảng dạy; mỗi tháng bộ môn họp một lần, họp đột xuất khi cần thiết.
  1. Hướng nghiên cứu của bộ môn

– Nghiên cứu cải tiến và phát triển hệ thống điện – điện tử  trên ô tô, vi cơ điện tử;

– Nghiên cứu về các công nghệ mới, năng lượng mới sử dụng trên ô tô;

– Nghiên cứu lĩnh vực thiết kế, chế tạo robot ứng dụng trong thực tế.

  1. Đội ngũ cán bộ Robot và Công nghệ Ô tô

STT

Hình ảnh

Họ và tên

Thông tin cá nhân

Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

1   TS. Nguyễn Vôn Dim Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0912660351

Email: nvdim@ictu.edu.vn

 

– Mechanical Engineering

– Mechanical Systems and Materials

– Robust Design, Design under uncertainty, Finite Element in Analysis and Design, Sheet metal forming, Robust Optimization.

2   Ths. Phạm Quốc Thịnh  

Chức vụ: Giảng viên

Mobile:

Email: pqthinh@ictu.edu.vn

– Công nghệ MEMS

– Kỹ thuật điện tử

3   Ths. Trịnh Thúy Hà Chức vụ: Giảng viên

Mobile:

Email: ttha@ictu.edu.vn

 

– Điều khiển dự báo mờ

– Đại số gia tử

 

4   Ths. Nguyễn Văn Giáp Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 0981268699

Email: giapnv@ictu.edu.vn

– Công nghệ chế tạo máy;

– Thiết kế cơ khí ứng dụng Công nghệ CAE/CAD;

– Mô phỏng số cơ học vật rắn, cơ học chất lỏng.

5   Ths.Trần Trung Dũng Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Mobile: 0987742666

Email: ttdung@ictu.edu.vn

– Kỹ thuật điện tử

– Điện tử Ô tô

– Giao thông thông minh

6   Ths. Trần Tuấn Việt Chức vụ: Giảng viên

Mobile:

Email: ttviet@ictu.edu.vn

– Điện tử ứng dụng;

– Thiết bị điện tử viễn thông;

– Hệ thống nguồn;

– Điện tử ô tô

7   Ks. Tống Ngọc Linh Chức vụ: Giảng viên

Mobile: 01689971372

Email: tnlinh@ictu.edu.vn

– Kỹ thuật cơ khí

– Kỹ thuật ô tô

8   Ks. Lương Quang Huy Chức vụ: Giảng viên

Mobile:

Email: lqhuy@ictu.edu.vn

 

– Cơ điện tử

– Kỹ thuật ô tô

– Cơ khí chế tạo máy

 

9   Ths. Bùi Văn Tùng Chức vụ: Giảng viên

Mobile:

Nghiên cứu sinh Đài Loan

Email: bvtung@ictu.edu.vn

– Giao thông thông minh

– Tính toán di động

– Điều khiển thông minh

10 Ks. Hoàng Tiến Tùng Chức vụ: Giảng viên

Mobile:

Email: hoangtungkscdt@gmail.com

–        
11 Ths. Kim Đình Thái Chức vụ: Giảng viên

Mobile:

Nghiên cứu sinh Đài Loan

–        

 

 

 

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn