BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Văn phòng Bộ môn: Phòng 211 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

 Điện thoại: ………….

 E-mail:  ……………..

TS. Dương Chính Cương

Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Trưởng Bộ môn

1. Nhiệm vụ. 

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,..thuộc các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông; Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu, Bộ môn còn thiết kế, chế tạo và ứng dụng các mạch điện tử và hệ thống nhúng.

2. Hướng nghiên cứu của bộ môn

–  Nghiên cứu các phương pháp điều khiển hiện đại để ứng dụng vào các hệ thống cụ thể.

– Nghiên cứu các hệ thống chuyển đổi công suất

– Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện, hệ thống bảo vệ chống sét trong công nghiệp và dân dụng.

-Thiết kế trang bị điện cho các máy và dây chuyền sản xuất trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải.

– Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đo lường, điều khiển và giám sát hệ thống tự động hóa

 Một số sản phẩm của hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm:

– Mô hình cầu trục điều khiển qua sóng RF cho phòng thực hành, thí nghiệm tự động hóa trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

3. Đội ngũ cán bộ Cơ sở kỹ thuật điện – điện tử

STT Hình ảnh Họ và tên Thông tin cá nhân Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
  1   TS. Dương Chính Cương Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 

0915780866

Email: 

dccuong@ictu.edu.vn

– Điều khiển phi tuyến, điều khiển quá trình

– Vi điều khiển

  2   ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Điện thoại:

 0972208032

 Email: ntthien@ictu.edu.vn

– Lý thuyết điều khiển tự động

– Điều khiển hiện đại

– Hệ thống cung cấp điện, hệ thống bảo vệ chống sét trong công nghiệp và dân dụng.

– Trang bị điện cho các máy và dây chuyền sản xuất trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải.

  3   ThS. Phạm Thị Hồng Anh Điện thoại: 

0985504561

 Email:

honganhtnvn@gmail.com

– Hệ thống cung cấp điện, hệ thống bảo vệ chống sét trong công nghiệp và dân dụng.

– Trang bị điện cho các máy và dây chuyền sản xuất trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải.

– Đo lường, điều khiển và giám sát hệ thống tự động hóa

   4   ThS. Vũ Thị Oanh Điện thoại: 0962067222

Email:

vtoanh@ictu.edu.vn

– Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

– Hệ thống cung cấp điện

 

   5   ThS. Hoàng Thị Thương Điện thoại: 01674669347

Email:

hoangthithuongmdc@gmail.com

– Trang bị điện công nghiệp, hệ thống điện công nghiệp, hệ thống mạch điện công suất
  6   ThS. Nguyễn Công Khoa Điện thoại:

0987944999

Email:

nckhoa@ictu.edu.vn

– Hệ thống cung cấp điện

– Robot

– Đo lường và điều khiển giám sát

 

   7   ThS. Lê Thị Thu Huyền Điện thoại:

0974858995

Email:

ltthuyen@ictu.edu.vn

– Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

– Hệ thống cung cấp điện, hệ thống bảo vệ chống sét trong công nghiệp và dân dụng.

 

  8   ThS. Nguyễn Văn Dương Điện thoại:

0946944694

Email:

duongnguyen370@gmail.com

 

– Điện tử tương tự, điện tử công suất, điện tim ECG….
   9   KS. Bùi Lệ Thủy Điện thoại:

0986723013

Email:

builethuyk45@gmail.com

– Thiết kế thiết bị điện tử công suất

– Vận hành hệ thống cung cấp điện

– Trang bị điện

  10   ThS. Lê Hồng Thu Điện thoại:  0979.270.291

Email: hongthuk44kd5@gmail.com

 

– Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

  11   KS. Trần Văn Dũng Điện thoại:  01674.695.366

 Email: tvdung@ictu.edu.vn

– Kỹ thuật Điện – điện tử
 12   KS. Phạm Xuân Thủy Điện thoại:  0986435852

 Email:  pxthuy@ictu.edu.vn

– Tự động hóa XNCN
  13   ThS. Nguyễn Anh Đức Điện thoại:  

0912282848

 Email: 

naduc@ictu.edu.vn

– Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn