Bộ môn Công nghệ và thiết bị Tự động hóa

Văn phòng Bộ môn:  Phòng 211 – Nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT

 Điện thoại: 0280 3 904 359

 E-mail:  ……………..

            TS. Nguyễn Duy Minh  

                  Trưởng Bộ môn

                     ThS. Đỗ Thị Mai

                    Phó Trưởng Bộ môn              

Nhiệm vụ.

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học chuyên ngành thuộc nhóm ngành Thiết bị điện, điều khiển; Kỹ thuật lập trình công nghiệp; Tự động hóa quá trình sản xuất; thuộc các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và liên thông;  Bộ môn đảm nhận trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn sinh viên thực tập, làm đồ án tốt nghiệp; Bên cạnh công tác giảng dạy, bộ môn còn tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Hướng nghiên cứu của bộ môn

– Hướng nghiên cứu chuyên sau về máy điện, khí cụ điện, tự động hóa và điều khiển các thiết bị điện;

– Hướng nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống điều khiển quá trình sản xuất;

– Hướng nghiên cứu chuyên sâu về ghép nối các thiết bị công nghiệp, kỹ thuật truyền tin giữa các thiết bị trong hệ thống điều khiển và tự động hóa, lập trình điều khiển và giám sát hệ thống, hệ thống SCADA, DCS;

– Hướng nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống sản xuất tự động hóa tích hợp máy tính.

Đội ngũ cán bộ BM CN&TB TĐH

STT Hình ảnh Họ và tên Thông tin cá nhân Lĩnh vực chuyên môn và      hướng nghiên cứu
1 TS. Nguyễn Duy Minh Chức vụ: Trưởng BM

Điện thoại: 0913 051 699

Email: ndminh@ictu.edu.vn

– Thiết bị điện và hệ thống tự động hóa các thiết bị điện

– Truyền động điện

– Mô phỏng, thiết kế hệ thống

– Logic mờ, mạng nơ ron, đại số gia tử

2   ThS. Đỗ Thị Mai Chức vụ: P.Trưởng BM

Điện thoại: 0966 643 949

Email: dtmai@ictu.edu.vn

– Lập trình, truyền thông công nghiệp

– Hệ thống điều khiển thủy lực – khí nén

– Hệ SCADA, DCS

– Điều khiển quá trình sản xuất

3 TS. Phạm Đức Long Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912 551 589

Email: pdlong@ictu.edu.vn

– Ứng dụng xử lý ảnh trong công nghiệp

– Vi xử lý và lập trình hợp ngữ

4 TS. Nguyễn Thị Thanh Bình Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0989 846 989

Email: nttbinh@ictu.edu.vn

 Hệ thống điều khiển và tự động hóa các thiết bị điện
5   ThS. Đặng Thị Loan Phượng Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0944 899 009

Email: dtlphuong@ictu.edu.vn

– Lập trình hợp ngữ

– Hệ thống điều khiển thủy lực – khí nén

6 ThS. Bùi Tuấn Anh Chức vụ: Tổ trưởng tổ thực hành

Điện thoại: 0169 247 8758

Email: btanh@ictu.edu.vn

– Lập trình công nghiệp

– Tủ điện và biến tần

– Hệ thống điều khiển và giám sát (SCADA và DCS)

7   ThS. Vũ Quang Dũng Chức vụ: GVHDTH

Điện thoại: 0986809192

Email: vudungtn87@gmail.com

– Điện tử công suất

– Truyền động điện

– Lập trình công nghiệp

– Hệ thống SCADA

8   ThS. Lê Mạnh Hữu Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912840620

Email: lmhuu@ictu.edu.vn

– Điều khiển và tự động hóa.

– Lập trình PLC, cài đặt biến tần

-Truyền thông công nhiệp, SCADA và DCS

– Thiết bị điện, máy điện

9   ThS. Nguyễn Thị Hiền Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0974 747 961

Email: hiennt@ictu.edu.vn

– Thiết bị điện

– Thiết bị điều khiển

– Năng lượng tái tạo

– Các bộ biến đổi sử dụng điện tử công suất

 

10   ThS. Nguyễn Ngọc Ánh Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0977 850 765

Email: nnanh@ictu.edu.vn

– Vẽ kỹ thuật AutoCAD

– Thiết kế, chế tạo các mạch phần cứng sử dụng các bộ Vi điều khiển (Arduino , 8051..)

+ Nghiên cứu các ứng dụng điều khiển tự động lập trình trên PLC ( S7-200, S7-300,…) ứng dụng điều khiển các loại máy công nghiệp.

11   ThS. Hoàng Thị Hải yến Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01688.178.336

Email:

hoanghaiyen168@gmail.com

– Tự động hóa các thiết bị điện

– Điều khiển PID, PID thích nghi

– Trang bị điện cho máy công nghiệp

– Nghiên cứu ứng dụng điều khiển tự động lập trình trên PLC (S7-200, S7-300,…) ứng dụng điều khiển các dây truyền công  nghiệp

12   KS. Nguyễn Xuân Kiên Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0973 849 557

Email: nxkien@ictu.edu.vn

– Máy điện và Khí cụ điện

– Trang bị điện trong công nghiệp

– Điện tử công suất

– Hệ thống điện trong công nghiệp

13   ThS. Đỗ Văn Chuyên Chức vụ: GVHDTH

Điện thoại: 0902079002

Email: dvchuyen@ictu.edu.vn

-Vi xử lý và lập trình hợp ngữ

 

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Phòng 211, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT
Điện thoại: 0280 3 904 359  - Email: khoacntdh@ictu.edu.vn